VİZYON ve MİSYON

STRATEJİK HEDEFLER:
• Yenilikçi ve rekabetçi, mühendislik, test ve değerlendirme servisleri sağlamak.
• Otomotiv sanayinin gelişimini destekleyecek alt yapıları planlamak ve hizmete sunmak.
• Bağımsız ve tarafsız onay kuruluşu olmak.
• Üniversite – Sanayi işbirliği çatısı altında katma değeri yüksek AR-GE, Test ve Değerlendirme servisleri sunmak.
• Rekabet öncesi AR-GE projelerine uygun zemin hazırlamak.